Go to content

Co zrobiliśmy - 2008

"Sztuka Cię szuka"
W okresie od września do grudnia 2008 r. czterdziestu czterech uczniów gimnazjum uczestniczyło w reazlizacji projektu "Sztuka Cię szuka". Na realizację projektu otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w wysokości 6.000 zł. Z pozyskanych środków zakupiono m. in. kamerę cyfrową oraz filmy DVD.
W ramach projektu uczniowie

 • wzięli udział w 5 wyjazdach na imprezy kulturalne:
  • do kina Cinema City w Gliwicach /film "Mamma Mia"/,
  • do Teatru Lalki i Aktora w Zabrzu /"Dzieje sławnego Rodryga"/,
  • do Teatru Nowego w Zabrzu /"Zemsta"/,
  • do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  • do Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu,
 • uczestniczyli w dwóch zajęciach warsztatowych poza szkołą - lekcji teatralnej i lekcji muzealnej,
 • wzięli udział w siedmiu kilkugodzinnych spotkaniach warsztatowych w szkole, na których wprowadzeni zostali w świat filmu, uczestniczyli w warsztatach filmowych, w projekcji filmu i dyskusji nad nim, spotkali się z młodzieżą licealną z Klubu Activia w Zawadzkiem, pisali własne scenariusze i scenopisy, przygotowali własne etiudy teatralne - zaprezentowali je i sfilmowali, wykonali gazetki tematyczne dotyczące poznawanych dziedzin sztuki, wzięli udział w konkursie na najciekawszą recenzję oraz w konkursie wiedzy podsumowującej projekt,
 • wykonali dokumentację filmową całego projektu.
Projekt realizowały na zasadzie wolontariatu Gizela Trybuła i Anita Stachowska.
Młodzież wysoko oceniła przeprowadzone zajęcia - zbliżyły ich one do sztuki i dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Oby "sztuka" znalazła tych młodych ludzi już na dobre!


Festiwal Gwary Śląskiej "Śląskie Beranie 2008"
W czasie trwania projektu sytematycznie odbywały się zajęcia koła regionalnego, teatralnego i tanecznego. Zorganizowaliśmy szkolny i gminny Konkurs Gawędziarski "Śląskie Beranie". Gościlismy zespół folklorystyczny z Wronia. Reprezentowaliśmy naszą szkołę i gminę w Izbicku, Wielowsi i w Zawadzkiem. W Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim w Izbicku naszą szkołę reprezentowały trzy zespoły ze scenkami rodzajowymi i troje uczniów z monologami. W kategorii scenek rodzajowych nasze zespoły zajęły ex aequo trzy pierwsze miejsca. Natomiast uczennica klasy I gimnazjum, Agata Kałuża, z monologiem "O chlebie" uplasowała się na czwartym miejscu.
Partnerem w realizacji zadania była Społeczna Rada Rodziców w Żędowicach i Stowarzyszenie Żędowickich Kobiet w Żędowicach. Dzięki ich pomocy mogliśmy godnie przyjąć zaproszonych na nasze uroczystości gości.

"Gram i nie nudzę się"
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach od marca do grudnia 2008 roku realizowany był projekt "Gram i nie nudzę się" napisany przez członka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Żędowicach panią Agatę Spałek. Projekt zakładał organizację zajęć piłki nożnej dla dzieci z Żędowic w czasie wolnym. W zajęciach uczestniczyło 25 uczniów z uwzględnieniem podziału na 2dwie grupy wiekowe: 10 - 12 lat i 13 - 15 lat. Zajęcia prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem w wymiarze czterech godzin miesięcznie, w których uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli. W ramach projektu odbyły się dwa turnieje - z okazji Dnia Dziecka i Mikołajkowy. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy - piłki, a także każdy uczestnik turniejów został nagrodzony. Cele w realizowanym programie zostały osiągnięte. Zaobserwowano zwiększenie aktywności ruchowej uczniów w czasie wolnym. Uczniowie mieli zagospodarowany czas wolny w sposób zorganizowany i bezpieczny, mogli rozwijać i pogłebiać swoje zaintereswania sportowe, przede wszystkim umiejętność gry w piłkę nożną.


W teatrze

W teatrze


W teatrze

Gram i nie nudzę się


Gram i nie nudzę się


Back to content | Back to main menu