Go to content

Co zrobiliśmy - 2012

Centrum Aktywności Żędowian

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach od 1.07.12r. do 28.02.13r. realizuje projekt "Centrum Aktywności Żędowian" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest stworzenie Centrum Aktywności Żędowian poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności lokalnych liderów a tym samym stworzenie warunków do dalszego rozwoju inicjatyw edukacyjnych na terenie wsi Żędowice.
W projekcie weźmie udział 20 uczestników (18 kobiet i 2 mężczyzn)
Wysokość przyznanych środków: 46072,00 zł

W ramach projektu odbywać się będą następujące szkolenia:

 1. Warsztaty "Komunikacji społecznej"- 32 godziny szkoleniowe.

  Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

  Zakres tematyczny zajęć:

  • Emocje - jak je kontrolować?
  • Inteligencja Emocjonalna
  • Podstawowe zagadnienia z metody Porozumienia Bez Przemocy
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na potrzebach odbiorców działań organizacji
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów a nie ich unikaniu
  • Wystąpienia publiczne

  Zajęcia odbywać się będą w październiku 2012r.

 2. Szkolenie "Animator społeczny"- 16 godzin szkoleniowych.

  kurs języka angielskiego Celem zajęć jest uzyskanie odpowiedzi napytanie: Jak sprawić, aby ludziom chciał się chcieć".

  Zakres tematyczny zajęć:

  • Jak diagnozować społeczności lokalne?
  • Umiejętne wykorzystywanie technik i narzędzi, które wychodzą od problemów i potrzeb mieszkańców określonej społeczności
  • Odkrywanie satysfakcji z pomagania innym

  Zajęcia odbywać się będą w styczniu 2013r.

 3. Kurs języka angielskiego - 60 godzin szkoleniowych.

  kurs języka angielskiego Celem kursu jest nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach praktycznych: odczytywanie informacji, pozyskiwanie środków w ramach programów unijnych.

  Zajęcia odbywać się będą od września 2012r. do końca lutego 2013r.

 4. Warsztaty "Fundusze na rozwój inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich" - 48 godzin szkoleniowych

  Celem warsztatów jest nabycie umiejętności aplikowania o środki unijne.

  Zakres tematyczny zajęć:

  • Zasady tworzenia projektu
  • Możliwości aplikowania o środki POKL
  • Możliwości aplikowania o środki w ramach programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"
  • Możliwości aplikowania o środki w ramach innych źródeł finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Zajęcia odbywać się będą w październiku 2012r.

 5. Szkolenie instruktorów tańca - "Letnia Szkoła Artystyczna w Koszęcinie" - 120 godzin szkoleniowych. Szkolenie wyjazdowe. Celem warsztatów jest profesjonalne wyszkolenie instruktorów, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają w prowadzeniu ludowego zespołu "Żędowianie" Zajęcia odbywać się będą w lipcu 2012r.

 6. Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne - 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie wyjazdowe.

  Warsztat rozwoju osobistego oparty na metodach kreatywnego myślenia!

  Zajęcia odbywać się będą w październiku 2012r.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy liderów oraz członków stowarzyszeń działających i mieszkających na terenie Żędowic.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Strzelecka 35 oraz telefonicznie po nr tel. 774616796.

Logo Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Back to content | Back to main menu