Go to content

Co zrobiliśmy - 2013

Moje jutro

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach w roku szkolnym 2013/2014 realizuje projekt pn. "Moje jutro" na ogólną kwotę 136 069,80 PLN. Zajęciami objęci są wszyscy gimnazjaliści Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.


Głównym celem projektu jest:

 • Poprawa dostępności i efektywności kształcenia poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych
 • Zwiększenie dostępności do zajęć umożliwiających rozwój potencjału intelektualnego i zainteresowań poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie wyboru i kształtowania ścieżki kariery zawodowej dzięki rozszerzeniu oferty szkoły o zagadnienia związane z doradztwem i poradnictwem edukacyjno-zawodowym.

Uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia:

 1. "Od głoski do słowa" - zajęcia logopedyczne
 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 3. "Oswoić ortografię" - zajęcia dla uczniów z dysleksją
 4. "Dziwny jest nasz świat" - zajęcia wyrównawcze z geografii
 5. "Droga na szczyt" - zajęcia z języka angielskiego
 6. "Potyczki z matematyką - przyjemność czy dyskomfort" - zajęcia dodatkowe z matematyki
 7. "Eksperyment - dobra zabawa, źródło wiedzy" - zajęcia z chemii
 8. "Angielski w obrazach" - zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem graficznych technik komputerowych
 9. Zajęcia fizyczno-modelarskie
 10. Zajęcia kulinarne - "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"
 11. Koło krawiecko-dziewiarskie
 12. Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej i wyjazdowej. Ogółem zaplanowano 644 godziny zajęć oraz 10 wyjazdów w ramach doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zgodnie z założeniami projektu zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Back to content | Back to main menu